Terug naar het startscherm met de hele fabriek.
Terug naar het startscherm met de hele fabriek.
Productinformatie
Mens
Dier
Bodem
Contact
E-CAT

Onderzoek en ervaringen met Steggcal® F

Legkippen

Schaffelaarbos heeft al vroeg ingezien dat eischaal meer in zich heeft dan alleen calciumcarbonaat.

Steggcal, het basis eischaalproduct van Schaffelaarbos bevat 6% eiwit afkomstig van de vliezen, het meegedroogde struif en het eiwit uit de schaal.  Van dit eiwit heeft Schaffelaarbos de aminozuren bepaald. Daarmee is een volwaardige nutriëntenmatrix opgesteld. De matrix vertelt echter niets over de gezondheid bevorderende stoffen.

De belangrijkste stoffen zijn:
Ovocalyxine Lysozym Hyaluronzuur Glycosaminoglycanen Ovotransferrin

Aan het begin van deze eeuw werd het eiwit Ovocalyxine gedetecteerd en onderzocht. Het blijkt onderdeel te zijn van het afweermechanisme van het ei ter bescherming van het embryo. Ovocalyxine is onderdeel van de eiwitmatrix waarin het calciumcarbonaat wordt afgezet.

Lysozym wordt in hoge concentraties in het binnenste eivlies gevonden en komt verder veel voor in het ei-eiwit. Het wordt ook wel muramidase genoemd, dit zijn enzymen die de wand van een bacterie beschadigen. Het remt daardoor de groei van schadelijke bacteriën.

Dit wordt ook in het eivlies gevonden. Het heeft wondhelende eigenschappen. Commercieel geproduceerde hyaluronzuur wordt gebruikt tegen huidveroudering en als injectievloeistof bij pijnlijke gewrichten.

Tot deze groep behoren o.a. glucosamine en chondroïtine sulfaat die in het eivlies zijn aangetoond. Patiënten met Artrose hebben er soms baat bij.

Dit speciale eiwit in het ei, bindt ijzer en zorgt daarmee dat het groeiend embryo geen tekort aan ijzer heeft op celniveau. Maar het doet meer! Het heeft een duidelijk aangetoonde remmende werking op bacteriën en het Marek-virus.

Schaffelaarbos heeft een literatuurstudie laten uitvoeren naar de samenstelling en eigenschappen van eischaal en eischaalmembraam. U kunt deze aanvragen via e-mail.

                  EN / DE / NL
Postadres:
Wesselseweg 23
3771 PA Barneveld


Productie- & bezoekadres:
Industrieweg 20
3771 MD Barneveld

T: 0342-413344
F: 0342-492573

Om vast te stellen dat het calcium uit Steggcal goed beschikbaar is voor (landbouw)huisdieren en er mogelijk extra effecten zijn vanwege de bijzondere stoffen, heeft Schaffelaarbos diverse proeven gedaan met leghennen, vleeskuikens en speenbiggen.

Duurproef met leghennen (70 weken)

Uit pilotstudies is gebleken dat eischalen, naast een goede calciumbron, positieve effecten op de productieresultaten kunnen hebben. Daarom is een proef uitgevoerd met leghennen gedurende de gehele legperiode in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor dieren. Van drie groepen leghennen (in totaal 320 hennen, 20/hok, 16 hokken) is gedurende 70 weken de productie gevolgd. De behandelingen waren: 1: controle voer, kalksteentjes en krijt, 2: standaard niveau, 6% Steggcal F aangevuld met kalksteentjes, en 3: hoog niveau Steggcal F, alleen Steggcal F. Beide Steggcal F groepen lieten een hoger legpercentage zien, niet significant over de gehele periode maar vanaf 69 weken leeftijd liep het verschil op en was een trend zichtbaar (p<0,1). Ei-gewichten waren gelijk over de hele periode, daarmee was de totale eiproductie voor de Steggcal F groepen hoger dan voor de controlegroep. De schaalproductie voor de Steggcal F groepen en daarmee eveneens de hoeveelheid benutte calcium uit het voer was significant hoger. Geconcludeerd werd dan ook dat Steggcal F een uitstekende calciumbron is voor leghennen. Samen met de pilotstudies geeft deze proef sterke aanwijzingen dat met Steggcal F een betere legpersistentie gehaald wordt. Met het bewezen behoud van schaalkwaliteit betekent dit een duurzame leghen.

pilotstudies
Twee kleinschalige proeven met oudere leghennen werden uitgevoerd. In de eerste proef 2008 (64 – 73 weken leeftijd) werden krijt en kalksteentjes volledig vervangen door 11% Steggcal F. In de tweede proef 2010 (79 – 84 weken leeftijd) werden krijt en een deel van de kalksteentjes vervangen door 6% Steggcal F. In de eerste proef liet Steggcal F een hoger, doch niet significant verschillend legpercentage zien. In de tweede proef was het legpercentage significant hoger voor de Steggcal F groep dan voor de controle groep. In deze proef was ook de voederconversie beter voor de Steggcal F groep. Omdat beide proeven zeer positieve resultaten lieten zien, maar gedurende een relatief korte periode waren uitgevoerd werd besloten een duurproef te doen met dieren die gedurende de gehele productieve periode Steggcal F in het voer zouden krijgen.

Geconcludeerd is dat Steggcal F een uitstekende calciumbron is voor leghennen, vleeskuikens en biggen. Daaruit kun je ook concluderen dat Steggcal F voor álle dieren een goede calcium bron is. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat Steggcal F een positieve invloed heeft op de darmgezondheid en dat het een positief effect op het legpercentage heeft bij de oudere hen.

Proefverslagen kunt u aanvragen via e-mail.
Grafiek legpercentage van duurproef over 70 weken
van leeftijd 18 tot 88 weken met Steggcal® F

Het resultaat van het vervangen van krijt in het voer door Steggcal® F:

Hardere eierschalen en positieve invloed van Steggcal F
+/- 14-15 méér verkoopbare eieren
3-4 Pnt VC = besparing van 0,7 tot 1 kg voer tot 88 weken per kip
Minder uitval
Minder kannibalisme

Absolute cijfers duurproef over 70 weken van leeftijd 18 tot 88 weken met Steggcal® F. In samenwerking met Gezondheidsdienst voor dieren en Feed Innovation Services.

       
Controle voer (krijt & kalksteentjes) A 5 * 20 h  
Proefvoer (6% Steggcal + kalksteentjes) B 5 * 20 h  
Proefvoer (Ca volledig uit Steggcal) C 6 * 20 h  
       
  A B C
Aantal opgelegde hennen 100 100 120
Aantal dagen 474 474 474
Aantal overgebleven hennen op dag 474 84 96 112
Aantal hen-dagen 44745 46803 55510
Gemiddeld aantal aanwezige hennen 94 99 117
       
Totaal aantal eieren 36645 39876 47244
Kg. Ei 2246 2450 2904
       
Aantal eieren / opgelegde hen 366 399 394
Aantal eieren / gemiddeld aanwezige hen 388 404 403
       
Leg % 82% 85% 85%
       
Kg. ei / opgelegde hen 22,5 24,5 24,2
Kg. ei / gemiddeld aanwezige hen 23,8 24,8 24,8
       
Kg. voer 4976 5390 6323
       
VC 2,22 2,20 2,18
Projectpartners en financiers

Het onderzoek naar de inzet van eierschalen in diervoer is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Gelderland & Overijssel Gebundelde Innovatiekracht (‘GO’) en door de samenwerkende partners Schaffelaarbos (eiproducten) de Gezondheidsdienst voor Dieren en ingenieursbureau Feed Innovation Services (FIS).

Valorisatie eierschalen; ontwikkeling van nieuwe grondstoffen t.b.v. de farmaceutische, veterinaire, nutritionele en cosmetische toepassingen
Schaffelaarbos heeft in het kader van het GO EFRO 2007-2013 een subsidie toegekend gekregen. In samenwerking met haar partners Feed Innovation Services en de Gezondheidsdienst voor Dieren wordt onderzoek gedaan naar de gezondheidswaarde van eiervliezen. Onderzocht wordt hoe het eivlies in combinatie met eischalen kan worden ingezet tbv de gezondheid van mens en dier. Zie ook het artikel "Helend eivlies" in de Pluimveehouder.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over eipoeder en eischaalproducten!